Dokumenty wymagane przez szkołę

 • Wypełniony wniosek o przyjęcie do szkoły

 • Świadectwo

  Świadectwo ukończenia szkoły średniej (nie jest wymagana matura)

 • Zdjęcia

  Dwa zdjęcia (podpisane na odwrocie)

 • Badanie Kału

  Wyniki trzykrotnego badania kału na nosicielstwo

 • Ubezpieczenie

  Gdy kandydat posiada ubezpieczenie indywidualne OC i NW jest proszony o  przedstawienie kserokopii

 • Szczepienie

  Gdy kandydat posiada szczepienie WZW typu B – jest proszony o  przedstawienie kserokopii

Po złożeniu kompletu dokumentów i zakwalifikowaniu się do szkoły słuchacz otrzymuje skierowanie do lekarza medycyny pracy.