Historia szkoły

Powstanie szkoły

Medyczne Studium Zawodowe w Chojnicach powstało w 1974 roku.

Pierwszym dyrektorem placówki był lek. med. Czesław Jaworski.

Nowy dyrektor

Dyrektorem szkoły została mgr Maria Adamczak- Stojak, która piastowała to stanowisko do 30.09.2011 r.

Zmiana nazwy

W okresie od 1 września 1984 roku do 31 sierpnia 1996 roku szkoła istniała pod nazwą Liceum Medyczne Pielęgniarstwa.

Zmiana nazwy

Od 1 września 1995 roku do 31 sierpnia 2005 roku szkoła nosiła nazwę Medyczne Studium Zawodowe.

Nowy kierunek

Od roku szkolnego 1999/2000 szkoła kształci w zawodzie Technik Fizjoterapii.

Nowe kierunki

W roku szkolnym 2002/2003 uruchomiono kierunki – Asystent Osoby Niepełnosprawnej, Opiekun w Domu Pomocy Społeczne i Opiekunka Środowiskowa.

Likwidacja kierunku

Pierwszym kierunkiem był Wydział Pielęgniarstwa, który w wyniku reform edukacyjnych w styczniu 2003 roku został zlikwidowany. Przez 30 lat działalności szkoła wykształciła 990 pielęgniarek.

Likwidacja kierunku

W roku 2004 został przeprowadzony ostatni nabór na kierunek Technik Fizjoterapii. Zawód ten zdobyło 79 słuchaczy.

Nowy kierunek

W roku szkolnym 2004/2005 uruchomiono kierunek – Opiekunka Dziecięca.

Zmiana nazwy

1 września 2005 roku szkoła zmieniła nazwę na Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Chojnicach.

Nowy kierunek

Od roku szkolnego 2005/2006 uruchomiono kierunek – Technik Masażysta.

Nowy kierunek

Od roku szkolnego 2008/2009 uruchomiono nowy kierunek -Opiekun Medyczny .

Nowy kierunek

W roku szkolnym 2009/2010 uruchomiono nowy kierunek- Terapeuta Zajęciowy.

Nowy dyrektor

Od tego czasu obowiązki dyrektora pełni mgr Marek Lemańczyk.

Nowy kierunek

W 2014 roku uruchomiono kierunek- Asystentka stomatologiczna.

Nowa forma kształcenia

W 2014 roku uruchomiono nową formę kształcenia- kwalifikacyjny kurs zawodowy dla kwalifikacji Opiekun Medyczny.

Zmiana nazwy

Od 1 stycznia 2015 roku szkoła zmieniła nazwę na Medyczno- Społeczny Zespół Szkół Policealnych.

Nowy kierunek

W 2016 uruchomiono kierunek – Higienistka stomatologiczna

Nowy kierunek

Uruchomienie nowego kierunku – Protetyk słuchu

Nowy obiekt

Otwarcie nowego wielofunkcyjnego budynku edukacyjnego z nowymi laboratoriami i zapleczem sportowym

Nowy kierunek

Uruchomienie nowego kierunku – Technik dentystyczny

Zmiana nazwy

Zmiana nazwy szkoły – od teraz Medyczna Szkoła Policealna

Nowe kierunki

Uruchomienie dwóch nowych kierunków – Podolog i Technik sterylizacji medycznej